აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის პირველკურსელ სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი

მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20 სექტემბერს  აწსუ  მე-XI კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.