"ჯანმრთელი გული, ჯანმრთელი გონება"

პარტნიორ კლინიკებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ერთობლივ პროექტებში სტუდენტების აქტიური ჩართულობა აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის ძლიერი მხარეა.
26 მაისს ქალაქის ცენტრალურ ბაღში დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ აქციაში "ჯანმრთელი გული, ჯანმრთელი გონება" სტუდენტების მონაწილეობა ხელს შეუწყობს მათ პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებას.