მიმდინარე წელს ესპანეთში 2-3-4 ივლისს გაიმართა განათლების საერთაშორისო საიუბილეო კონფერენცია „EDULEARN“ – 2018, რომლის მუშაობაში მონაწილეობდნენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ასოც. პროფ. ირმა გრძელიძე, ასოც. პროფ. ირინე ფხაკაძე, ასოც. პროფ. ნატო ალავიძე. მათ კონფერენციაზე წარმოადგინეს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის „მედიცინა+პბლ“ ფარგლებში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კვლევის შედეგები- „Implementation of ECTS at Akaki Tsereteli State University- Challenges and Perspectives“. უკანასკნელი ასახავს ECTS საკრედიტო სისტემის დანერგვის პროცესის გამოწვევებს.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.