ბიძინა კულუმბეგოვი „COVID- 19“ და არსებული მდგომარეობის სიტუაციური ანალიზი

ბრძოლა COVID-19 ინფექციით გამოწვეული პანდემიის მიმართ  ეტიოლოგიური მკურნალობის მეთოდებისა და პროფილაქტიკური ვაქცინაციის არარსებობის რეჟიმში გრძელდება.

SARS-CoV-2 (COVID-19) ინფექციის მართვა - გერმანიის გამოცდილების გაზიარება

SARS-CoV-2 (COVID-19) ინფექციას გეოგრაფიული საზღვრები აღარ აქვს, მძაფრდება ადამიანების ინტერესი სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული რეალობის მიმართ, განსაკუთრებით კი განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოების მქონე სახელმწიფოების მიმართ.

SARS-CoV-2 (COVID-19) ინფექციაზე საეჭვო შემთხვევის მართვა პირველად ჯანდაცვაში

ქვეყანაში  SARS-CoV-2 (COVID-19) პანდემიასთან ეფექტური ბრძოლისა და პრევენციის შეუფერხებელი წარმართვისათვის, საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის მიერ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე შემუშავებული იქნა პროტოკოლი, რომლის მიზანს წარმოადგენს ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) საეჭვო და COVID-19-ის დაავადების მქონე პირთა დაავადების მართვის ხარისხის გაუმჯობესება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე.

“მსოფლიოს ლიდერებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა დააყენონ მსოფლიო ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების გზაზე“

აღნიშნული განცხადებით დაიწყო კიდევ ერთი ღია ლექცია აწსუ მედიცინის ფაკულტეტზე, ამჯერად ღია ლექციის თემა გახლდათ გაეროს დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის ანგარიში “ტრანსფორმაციული ანგარიშვალდებულება მოზარდებისათვის.

საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი  და სტუდენტები COVID-19  გააერთიანა

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ვირტუალურ სალექციო დარბაზში წარმომადგენლობითი ონლაინ აუდიტორია  შეიკრიბა - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების სახით.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.