მედიცინის პროგრამების მაღალკურსელთა სტუდენტების ტრენინგ-კურსი მორგებულია პანდემიის მართვის პროცესში არსებულ საჭიროებებსა და გამოწვევებზე. ამ მხრივ, განსაკუთრებით აქტუალურია პირველადი ჯანდაცვის დონეზე COVID-19 მართვის პრინციპების გაცნობა და ისეთი თემების განხილვა, როგორიცაა შესაბამისი პაციენტების კონსულტირება და მონიტორინგი შემუშავებული პროტოკოლის შესაბამისად;

აწსუ მედიცინის ფაკულტეტი აგრძელებს შიდასაუნივერსიტეტო ტრენინგ-კურსის ფარგლებში ლექციების ჩატარებას მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის მაღალკურსელებისთვის, აღნიშნული შინაარსობრივ კავშირშია უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ სპეციალურად შემუშავებული გადამზადების ტრენინგ-კურსით „Covid-19“ განსაზღვრულ მიზნებთან.

აწსუ მედიცინის ფაკულტეტი აგრძელებს ლექციების კურსს ქვეყანაში SARS-CoV-2 (COVID-19) პანდემიასთან ეფექტური ბრძოლისა და პრევენციის შეუფერხებელი წარმართვისათვის, ამჯერად ონლაინ აუდიტორიაში მე-4, მე-5 და მე-6 კურსის სტუდენტები შეიკრიბნენ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რაგიონალური დეპარტამენტის უფროსს სპეციალისტთან ეპიდემიოლოგ დალი ქობულაძესთან შესახვედრად. 

ელექტრონულ სწავლებას უმაღლესი განათლების სფეროში ნამდვილად მოჰყვა ახალი გამოწვევები, მეტი მოქნილობა განათლებაში, დროის უფრო ეფექტურად გამოყენების შესაძლებლობა, ონლაინ აკადემიური საზოგადოების შენება და რაც მთავარია, თითოეულ სტუდენტში ავტონომიერობის შეგრძნების განვითარება.