დღეს უკვე, როდესაც მსოფლიოს ისტორიას ახსოვს პანდემიის რამდენიმე შემთხვევა და ჯერ კიდევ არსებობს აცრებთან დაკავშირებული შიშებიკორონავირუსის პანდემიამ განაპირობა სახელმწიფოების   პრიორიტეტული პოლიტიკა, კერძოდ, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა, რაც მოიცავს მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისაკენ, დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლისაკენ მიმართულ ღონისძიებათა ერთობლიობას; შესაბამისად, საინტერესოა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის შესაძლებლობების გაცნობა, რასაც ბუნებრივად უკავშირდება სამომავლო განვითრების შესაძლებლობების განხილვა.

არსებული გლობალური გამოწვევის პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია საზოგადოების ფართო მასებისათვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება სოციალური დისტანცირების ეპიდემიოლოგიურ მნიშვნელობაზე, ამ მხრივ, განსაკუთრებით იზრდება სამედიცინო პერსონალის როლი, მათ შორის მომავალი ექიმების, რაციონალური წინდახედულობის პანიკური გამოვლინებებისაგან გამიჯვნის უზრუნველყოფისათვის.

მიმდინარე წლის 7-8 დეკემბერს დავოსში (შვეიცარია) ოსტეოსინტეზის შემსწავლელი ასოციაციის მასწავლებელთა სემინარის (AO TESA Faculty Seminar) მუშაობაში მონაწილეობდა აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი მიხეილ შავგულიძე, რომელმაც წარმოადგინა მოხსენება „ბარძაყის პერიპროთეზულ მოტეხილობათა ქირურგიული მკურნალობის შესახებ“.

მედიცინის პროგრამების აკადემიური უზრუნველყოფისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება, ამ მიზნით აწსუ მედიცინის ფაკულტეტზე ტარდება კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, სემინარები, ტრენინგები.

11 დეკემბერს ლიონში, საფრანგეთში ჩატარდა ალერგიის მსოფლიო ორგანიზაციის (World Allergy Organization-WAO) გენერალური ასამბლეა, რომელზედაც იქნა არჩეული ალერგიის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებული კომიტეტის ახალი შემადგენლობა, პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი და დირექტორატი (2020-2024).