სახელმწიფო პროგრამაში "C ჰეპატიტის მართვა" ჩართული სტუდენტები დააჯილდოვეს

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველო C ჰეპატიტის მაღალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება. დაავადების მაღალი ტვირთი გავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიურ მდგომარეობაზე. 2015 წელს საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ამოქმედდა, აღნიშნული მიზნად ისახავს 2020 წლისთვის C ჰეპატიტით ინფიცირებულთა 90% გამოვლენას, ქრონიკული ფორმის მქონეთა 95% მკურნალობაში ჩართვას და შედეგად 95% განკურნებას.

ERASMUS + Credit Mobility საერთაშორისო მობილობის პროექტი ჩესტერის უნივერსიტეტში

განათლების ინტერნაციონალიზაცია აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მედიცინის ფაკულტეტის წარმომადგენლები ERASMUS + Credit Mobility საერთაშორისო მობილობის პროექტის ფარგლებში იმყოფებოდნენ ჩესტერის უნივერსიტეტში (ბრიტანეთი).

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში"

2019 წლის 26-27 ოქტომბერს აწსუ მედიცინის ფაკულტეტი ატარებს ექიმთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში/ Modern Achievements in Clinical Medicine” MACM ემსახურება ექიმთა უწყვეტ  განათლებას, კლინიკური მედიცინის სხვადასხვა მიმართულებების ხელშეწყობასა და უცხოელი სპეციალისტების პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარებას, სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების კარიერულ განვითარებას.

აწსუში ყოველწლიური სტუდენტური სამეცნიერო რესპუბლიკური კონფერენცია ჩატარდა

2019 წლის 25 მაისს აწსუ მედიცინის ფაკულტეტზე ყოველწლიური სტუდენტური სამეცნიერო რესპუბლიკური კონფერენცია უკვე მერვედ ჩატარდა, კონფერენციის მიზანია მომავალ ექიმებს გამოუმუშავოს დამოუკიდებელი კვლევისა და მიღებული შედეგების პრეზენტაციისა და დაცვის უნარი, შესძინოს მათ სამეცნიერო კონფერენციისთვის მომზადებისა და მასში მონაწილეობის ჩვევები.

ღია კარის დღე მედიცინის ფაკულტეტზე

3 მაისს 15 საათზე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი ატარებს ღია კარის დღეს. დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომლებსაც ახორციელებს აღნიშნული ფაკულტეტი.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.