პროგრამები 2016-2017

 

საბაკალავრო

 
ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი პროგრამები

 
სამკურნალო საქმე
მედიცინა + PBL
სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი) "MEDICINE"
სტომატოლოგია

სამაგისტრო

 
ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი   ჯანმრთელობა  და ჯანდაცვის პოლიტიკა

სადოქტორო

 
ფარმაცია