პროგრამები 2018-2019

საბაკალავრო

ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

ერთსაფეხურიანი

მედიცინა
სამკურნალო საქმე
სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი)
სტომატოლოგია

სამაგისტრო

ბიო-სამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
ფარმაცია