პროგრამები 2020-2021

 

საბაკალავრო

 
ფარმაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი პროგრამები

 
დიპლომირებული მედიკოსი-PBL
სტომატოლოგია

სამაგისტრო

 
ფარმაცია
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

სადოქტორო

ფარმაცია