აწსუ აცხადებს მიღებას 2021 წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

პროგრამა - საბაჟო საქმე

პროგრამა - ელექტროობა

პროგრამა - მსუბუქი ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება

პროგრამა - მსუბუქი ავტომობილის ძრავის შეკეთება

პროგრამა - საოფისე საქმე

პროგრამა - საფინანსო სერვისები

პროგრამა - საბიბლიოთეკო საქმე

პროგრამა - მხატვრული ქსოვილები