შვეიცარიის მთავრობა 2020-2021 სასწალო წლებში აცხადებს სადოქტორო, პოსტ-სადოქტორო და სამეცნიერო-კვლევით სტიპენდიებს აკადემიური სფეროთი დაინტერესებული პირებისათვის. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 28 ნოემბერი. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ მიბმული ფაილი, ან გაეცანით ორიგინალ ბმულს
იხ. დამატებითი ინფორმაცია