2020 წლის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულმა აპლიკანტებმა, რომლებიც ბაზაში "ჩასარიცხი" სტატუსით არიან ასახულნი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების, "2020 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის დაწესებულებაში წარდგენის ვადების განსაზღვრის თაობაზე", შესაბამისად აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ პროგრამებზე ჩასარიცხად დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ 2020 წლის 17 სექტემბრიდან 2020 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით: 577 131850; 577 131865; 577 131846

2020 წლის მიღების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის უნივერსიტეტში ჩასარიცხმა პროფესიულმა აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

აწსუ-ს პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრი 09.09-დან 20.09-მდე აცხადებს მონაწილეთა მიღებას როგორც დისტანციურ, ასევე პირისპირ (რეგულაციების დაცვით ) ჩასატარებელ შემდეგ ტრენინგ-კურსებზე: