2020 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 25 აგვისტოს №726903 ბრძანების პირველი პუნქტის თანახმად 2020 წლის 5-6 სექტემბერს 9:00 საათიდან ჩატარდება პროფესიული ტესტირება.

პროფესიული ტესტირება ჩატარდება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისამართი ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა №59, 1, 2, 3 და 4 კორპუსი.