პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

"2020-2021 სასწავლო წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებადი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდულებზე სწავლა განახლდება 2020 წლის 7 სექტემბრიდან".