შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდიები

შვეიცარიის მთავრობა საქართველოს მოქალაქეებს სთავაზობს სასწავლო სტიპენდიებს 2019–2020 აკადემიური წლისთვის. აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამა მოიცავს: სადოქტორო, პოსტ-სადოქტორო და სამეცნიერო-კვლევით საფეხურებს.
სტიპენდიაზე განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 23 ნოემბერი.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ დანართში.