ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები

ჩეხეთის მთავრობამ, 2019-2020 აკადემიური წლისათვის გამოაცხადა მიღება სასტიპენდიო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე შემდეგი მიმართულებებით: ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, ინფორმატიკა, გარემო და ენერგეტიკა.

ელექტრონული განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 სექტემბერი.

დამატებითი ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამისა და ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმის შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://registr.dzs.cz/registr.nsf