აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ცხადდება მიღება სადოქტორო პროგრამებზე

დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ