საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა"

2018 წლის 16 ნოემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა“
რომელიც ეძღვნება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 85 წლისა და საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დაარსების 50 წლის იუბილეს.

კონფერენციის ჩატარების ადგილი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №59.
კონფერენციის ჩატარების დრო - 2018 წელი, 16 ნოემბერი.
კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული, ინგლისური, რუსული.
კონფერენციაში მონაწილეობისათვის საჭიროა 2018 წლის 25 ოქტომბრამდე გაიაროთ რეგისტრაცია ბმულზე.

დამატებითი იფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში ქართულ ენაზე

დამატებითი იფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში ინგლისურ ენაზე

დამატებითი იფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში რუსულ ენაზე