მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისათვის სამოტივაციო წერილის მოთხოვნები

2018-2019 სასწავლო წელს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის (სამოტივაციო წერილის) მოთხოვნები (დანართი 1).