სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვა

2018–2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ