ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე ექსპერტთა საბჭოს გასვლითი სხდომა აწსუ-ში

ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე ექსპერტთა საბჭოს გასვლითი სხდომა აწსუ-ში: