ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ERASMUS + ის მობილობის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ალექსანდრუ იოან კუზას უნივერსიტეტში, იაში, რუმინეთი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელემწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტებს და აკადემიურ/ადმინისტრაციულ პერსონალს. აუცილებელი პირობაა ინგლისური ენის ცოდნა (მინ. B2).
ელექტრონული განაცხადების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 5 ნოემბრამდე
შემდეგი ვებ-გვერდის საშუალებით:  https://erasmusplus.uaic.ro/

მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
სტუდენტები: 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი
აკადემიური პერსონალი - 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 5 დღე (მინ. 8 საათი სალექციო კურსი)
ადმინისტრაციული პერსონალი: 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 5 დღე.

ინფორმაცია ინგლისურენოვანი  პროგრამების შესახებ იხილეთ: http://www.uaic.ro/en/studies/degrees-on-offer-in-english-and-french/

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ
აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს
III კორპუსი V სართული ოთახი 3504