სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მასტერკლასი

22 ოქტომბერს 13:00 -ზე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მწვანე დარბაზში კარიერული მხარდაჭერის სერვისის ორგანიზებით სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით გაიმართება მასტერკლასი.
მასტერკლასი მოიცავს შემდეგ თემებს:
• 3 შეკითხვა, რომელიც აუცილებლად გაიჟღერებს გასაუბრების დროს.
• რა შეკითხვები დავუსვათ გამსაუბრებელს?
• არსებობს თუ არა ჩაცმისა და ქცევის სტანდარტი სამუშაო გასაუბრებისთვის?
დასწრება თავისუფალია! 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.