დოქტორანტ ნატალია ჯინჭარაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 15 ნოემბერს No1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე, შედგება აგრარული ფაკულტეტის დოქტორანტ ნატალია ჯინჭარაძის სადისერტაციო ნაშრომის „მიტოვებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია და შემდგომი აგროტექნოლოგიის დამუშავება იმერეთის რეგიონის მაღალითზე“ საჯარო დაცვა.