ტარტუს უნივერსიტეტის იოჰან სკიტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სტიპენდიები

იოჰან სკიტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი აცხადებს სტიპენდიების კონკურსს დოქტორანტებისა და პოსტ-დოქტორანტებისათვის სოციალურ მეცნიერებათა (საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები) მიმართულებით.
ხანგრძლივობა - 5 თვე (2019 წლის 1 თბერვალი - 30 ივნისი).
OSF ევრაზიის პროგრამის სტიპენდია ფარავს: მგზავრობის, ვიზის, ბინის, სამედიცინო დაზღვევისა და ცხოვრების ხარჯებს.
ელექტრონული განაცხადების შევსების ბოლო ვადაა 2018 წლის 15 ნოემბერი.
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი: http://skytte.ut.ee/en/research/osf-eurasia-programme-fellowships