შვედეთის ინსტიტუტის ვისბის პროგრამის სტიპენდიები დოქტორანტების, პოსტ-დოქტორანტებისა და მკვლევარებისათვის

სტიპენდია განკუთვნილია 6, 9 და 12 თვიანი კვლევისათვის შვედეთში, 2019- 2020 სასწავლო წელს.
განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 12 დეკემბერი.
დაწვრილებითი ინფორმაცია სტიპენდიის ოდენობისა და სააპლიკაციო პროცედურების შესახებ იხილეთ ვებ-გვერდზე

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.