25-26 ოქტომბერს, აწსუ-ში განხორციელებული პროექტის - „სამართლის, ფილოსოფიის, სოციალურ და კულტურულ მეცნიერებათა განვითარების ხელშეწყობა აწსუ-ში“ - ფარგლებში მონაწილეები წაიკითხავენ საჯარო ლექციებს

25 ოქტომბერი
ნინო გალდავაძის (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის დოქტორანტი) მოხსებნება თემაზე: „ინდოქტრინაცია როგორც ილუზორული თავისუფლება: ფრანც კაფკას "შრომა-გასწორების კოლონიაში" მიხედვით“ (დასაწყისი 14:00 საათზე, აუდ. #1118).
გიორგი ბერიაშვილის (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი) მოხსებნება თემაზე: „ადამიანის უფლებები ისლამში და ქრისტიანულ სამყაროში“ (დასაწყისი 15:30 საათზე, აუდ. #1118).

26 ოქტომბერი
ნინო გალდავაძის (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის დოქტორანტი) მოხსებნება თემაზე: „თავის თავის უარყოფა როგორც არასამართლიან სივრცეში ინდივიდის ყოფნის შედეგი: მაქს ფრიშის "შტილერის" მიხედვით“ (დასაწყისი 11:00 საათზე, აუდ. #1114).
გიორგი ბერიაშვილის (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი) მოხსებნება თემაზე: „მოდერნული საზოგადოების გაგება და მისი როლი თანამედროვე სამყაროში ულრიხ ბეკის აზრით“ (დასაწყისი 12:30 საათზე, აუდ. #1114)