სასერტიფიკატო კურსი -" ძიძა ოჯახში"

უწყვეტი განათლების ცენტრი  მედიცინის ფაკულტეტთან ერთად ა/წ 8 ნოემბერს 17 საათზე გამართავს 108 საათიანი სასერტიფიკატო კურსის -" ძიძა ოჯახში" -პრეზენტაციას.

კურსი განკუთვნილია : მშობლებისათვის, სტუდენტებისათვის, პროფესიაში შესული პირებისათვის, დაინტერესებული პირებისათვის.
კურსდამთავრებულები მიიღებენ  0-დან 6 წლამდე ბავშვის მოვლისა და განვითარებისათვის აუცილებელ თეორიულ ცოდნასა და  პრაქტიკულ  უნარ-ჩვევებს.
 
დასწრება თავისუფალია.
 
პრეზენტაცია ჩატარდება შემდეგ მისამართზე: ქუთაისი, ახალგაზრდობის #98. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის XI კორპუსი,   I სართული, შეხვედრების ოთახი.