ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ჰაინრიხ ჰაინეს უნივერსიტეტში, დიუსელდორფი, გერმანია

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და აკადემიურპერსონალს.
სპეციალობა: გერმანული ლიტერატურა და ლიტერატურა
აუცილებელი მოთხოვნაა გერმანული ენის ცოდნა (B1, B2).
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
სტუდენტები: 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი - 6 თვე
აკადემიური პერსონალი: 2018/2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი - 14 დღე
საჭირო დოკუმენტები:
1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. სამოტივაციო წერილი
4. ნიშნების ფურცელი
5. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
6. პუბლიკაციების ჩამონათვალი (აკადემიური პერსონალისა და დოქტორანტებისათვის)
7. სტუდენტის ცნობა/ცნობა სამუშაო ადგილიდან (აკადემიური პერსონალისათვის)
8. სასწავლო ხელშეკრულება (სტუდენტებისათვის) იხ. დანართი
9. სამუშაო გეგმა (აკადემიური პერსონალისათვის)
საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 20 ნოემბრამდე
აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს (III კორპუსი, V სართული, ოთახი 3504)