დოქტორანტ დემეტრე ლიპარტიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 7 დეკემბერს  №1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე, შედგება  აგრარული ფაკულტეტის დოქტორანტ დემეტრე ლიპარტიას  სადისერტაციოლ ნაშრომის „თხილის კულტურის სამრეწველო პლანტაციების გაშენების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი სამეგრელოს რეგიონში“ საჯარო დაცვა.