მოხსენება თემაზე: "ღმერთის სიკვდილის იდეა მაისტერ ეკჰარტის ფილოსოფიაში"

27 ნოემბერს, 13სთ-ზე, #1118 აუდიტორიაში აწსუ-ში განხორციელებული პროექტის - „სამართლის, ფილოსოფიის, სოციალურ და კულტურულ მეცნიერებათა განვითარების ხელშეწყობა აწსუ-ში“ - ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტი თორნიკე ლელაშვილი წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: "ღმერთის სიკვდილის იდეა მაისტერ ეკჰარტის ფილოსოფიაში".
დასწრება თავისუფალია!