ტუტორები

2018 წლის 4 დეკემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭრისა და განვითარების სამსახურმა შეხვედრა გამართა აწსუ-ს სხვადასხვა ფაკულტეტის ტუტორებთან. შეხვედრისას ტუტორები გაეცვნენ უნივერსიტეტში არსებულ შესაძლებლობებს, ასევე დაიგეგმა ტუტორთა შემდგომი საქმიანობა, რაც ტუტორებს საშუალებას მისცემს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველი და უცხოელი სტუდენტები აქტიურად ჩართონ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.