კარიერა და ლიდერული უნარები

2018 წლის 7 დეკემბერს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის, კარიერული განვითარების სერვისმა ჩაატარა ტრენინგი აწსუ-ს ტუტორებისათვის თემაზე კარიერა და ლიდერული უნარები.
ტრენინგის ძირითადი მიზანი იყო აწსუ-ს ტუტორებში ლიდერული უნარების განვითარება.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.