საჯარო ლექცია

18 დეკემბერს, 14:00 საათზე, აწსუ-ს 1118 აუდიტორიაში, გაიმართება საჯარო ლექცია თემებზე:
1. "ულისე" ქართულად: მთარგმნელი სკილასა და ქარიბდას შორის" - პროფესორი ირაკლი ცხვედიანი
2. "დუბლინელები" ბავშვობის ციკლის ქართულ თარგმანთა შესახებ" - ასოც. პროფ. ელისო ფანცხავა