აწსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების შედეგები

ა/წ-ს 26 დეკემბერს   ჩატარდა  წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები (იხ. ბმული ფაილი)

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.