თურქეთის რესპუბლიკის მიერ გამოყოფილი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები

თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარგარეთ მცხოვრებ თურქთა და მონათესავე თემთა ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის.
სტიპენდიაზე რეგისტრაციის ვადებია 15 იანვრიდან 20 თებერვლამდე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ბმულზე

Home – Türkiye Bursları - Türkiye Scholarships
www.turkiyeburslari.gov.tr
INTERNATIONAL STUDENTS ACADEMY. International Students Academy includes several programmes which aim to increase social, academic and cultural knowledge of the international students studying in Turkey and offer them new opportunities regarding their working area and enable them to get change to meet intellectuals and academicians in their area of interest.