ინდოეთის მთავრობის სტიპენდიები 2019-2020 სასწავლო წლისათვის

ინდოეთის მხარე 2019-2020 აკადემიური წლისთვის ქართველი სტუდენტებისთვის გამოყოფს სტიპენდიებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.
ასაკობრივი ზღვარი ვრცელდება 18-დან 30 წლამდე;
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა ა.წ. 12 თებერვალი.
აპლიკაციის შევსება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე