კოიმბრას ჯგუფის (Coimbra Group) მოკლე-ვადიანი კვლევითი სტიპენდიები ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის გრაცის უნივერსიტეტში (ავსტრია)

როგორც კოიმბრა ჯგუფის წევრი, გრაცის უნივერსიტეტი (ავსტრია) ახალგაზრდა მკვლევარებს ევროპის სამეზობლო სივრციდან სთავაზობს მოკვლევადიანი კვლევების განხორციელების შესაძლებლობას გრაცის უნივერსიტეტში.
აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სტიპენდიანტებს ჩაატარონ კვლევა იმ მიმართულებით, რომელშიც ჩართულნი არიან თავიანთ უნივერსიტეტში და დაამყარონ აკადემიური და სამეცნიერო კონტაქტები.
აპლიკანტებმა ელექტრონული აპლიკაცია უნდა შეავსონ და გააგზავნონ
2019 წლის 31 მარტამდე.
დაწვრილებითი ინფორმაციისა და აპლიკაციისათვის ეწვიეთ შემდეგ ელექტრონულ გვერდს.