წარმატებული კარიერის დაგეგმვა

2019 წლის 26 თებერვალს აწსუ-ს ტუტორთა ინიციატივით კარიერული განვითარების სერვისმა ჩაატარა მასტერკლასი თემაზე „წარმატებული კარიერის დაგეგმვა“.

fShare
4

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.