ტრენინგ-მოდულური პროგრამა ,,გრაფიკა-ფერწერა“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი ახორციელებს საიჟინრო-ტექნოლოგიურ ფაკულტეტის ტრენინგ-მოდულურ პროგრამას ,,გრაფიკა-ფერწერა“
ტრენინგის ხანგრძლივობა:
• ორივე მოდულის არჩევის შემთხვევაში 4 თვე (64 საკონტაქტო საათი);
• ერთ-ერთი მოდულის არჩევის შემთხვევაში 2 თვე (32 საკონტაქტო საათი).

ტრენინგის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს:
• ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებითი კლასებისა და ხელოვნების პედაგოგები;
• სტუდენტები და მოსწავლე-ახალგაზრდობა.

ტრენინგს უხელმძღვანელებენ უნივერსიტეტის კვალიფიციური სპეციალისტები.
ტრენინგის დასრულებისას გაიცემა საკვალიფოკაციო სერთიფიკატი.

ტრენინგის საფასური:
• 4 თვიანი კურსი ─ 450 ლარი;
• 2 თვიანი კურსი ─ 250 ლარი.

რეგისტრაციისათვის მიმართეთ აწსუ-ს განათლების ცენტრს: თამარ მეფის ქ.№ 53; 1კორპ. 1 სართ. № 1110. ტელ.:595 58 56 56 ;
ტრენინგი ჩატარდება აწსუ-ს საიჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის გამოყენებით დიზაინისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეპარტამენტში. ახალგაზრდობის გამზირი №98; 7 კორპ. 1 სართ. № 1104.
ტელ.: 577 31 59 45; 595 59 37 35.