საერთაშორისო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები XV"

2019 წლის 14-15 ივნისს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით დაგეგმილია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები - XV”. კონფერენციის თემაა: „თურქეთსა და ირანში მცხოვრებ ქართველთა ენა და კულტურა“.