სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება"

2019 წლის 18-20 ქტომბერს ჩატარდება IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება". იხილეთ თანდართული ფაილი

იხილეთ განაცხადი