„სოციალური, სამართლის, ფილოსოფიისა და კულტურის მეცნიერებათა განვითარების ხელშეწყობა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“

პროექტის - „სოციალური, სამართლის, ფილოსოფიისა და კულტურის მეცნიერებათა განვითარების ხელშეწყობა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ - ფარგლებში მ.წ. 4 მაისს, საბიბლიოთეკო კორპუსის #208 აუდ. 12 სთ. გაიმართება ქ. მაგდებურგის (გფრ) უნივერსიტეტის  პროფესორის, ადამიანის უფლებათა დაცვის და თანამედროვე სოციალური თეორიის უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი და მსოფლიოში აღიარებული    მკვლევარი/მეცნიერის, გეორგ ლომანის საჯარო ლექცია თემაზე: „კანონის უზენაესობა (სამართლებრივი სახელმწიფო)  დადემოკრატია“