მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორების ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის შესახებ

მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორების ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის შესახებ.  იხილეთ მიმაგრებული ფაილი