საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურში სტაჟიორთა საკონკურსო პოზიციის დასაკავებლად კონკურსანტთა გასაუბრების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურში სტაჟიორთა საკონკურსო პოზიციის დასაკავებლად კონკურსანტთა გასაუბრების შესახებ.

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი