ყაზახეთის რესპუბლიკის ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა: „საერთაშორისო ურთიერთობები“

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია