იაპონიის მთავრობის სტიპენდიები 2020

იაპონიის მთავრობამ 2020 წლისათვის გამოყო სტიპენდიები იაპონიის უნივერსიტეტებში ბაკალავრიატისა და მკვლევარის პროგრამებზე სასწავლებლად.
იაპონიის საელჩოში საბუთების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 7 ივნისი.
დეტალური ინფორმაცია სტიპენდიისა და წარსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ განთავსებულია ლინკზე