სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითრების სამსახურში სტაჟირების კონკურისის შედეგები

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის № 01–04–20, 17.04.2019 ბრძანებით, სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურში 2019 წლის 20 მაისიდან 20 აგვისტომდე სტაჟიორთა პოზიციის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

პირველი ნაკადი:
Pritviraj Singh
Uttej Varun Lolakapuri
Maren Salem
ტყეშელიაძე ანი
კაკუშაძე ნინო
ჩიხლაძე სოფიო
ბარაბაძე ანა
ჯოჯუა თეონა

მეორე ნაკადი:
Solanki Pudra Pratap Singh
Vandana Khubchandanz
Aromal Unnikrishna
ყიფიანი ელენე
ხუსკივაძე გიორგი
დვალიშვილი თამარი
მანჯგალაძე დარინა
ქებულაძე ავთანდილი