აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი 2019 წლის 26 -27 ოქტომბერს ატარებს ექიმთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში” „Modern Achievements in Clinical Medicine - MACM”

კონფერენციის მიზანია ექიმთა უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, უცხოელი სპეციალისტების პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება, მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების კარიერული განვითარება. მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ გაუზიარონ ერთმანეთს საკუთარი მოსაზრებები და ჩაერთონ დისკუსიაში მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული
კონფერენციის ძირითადი მიმართულებები:
• საოჯახო მედიცინა
• ფსიქიკური ჯანმრთელობა
• კარდიოლოგია/რევმატოლოგია
• ნევროლოგია
• ონკოლოგია
• ქირურგია - ტრავმატოლოგია
• საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
• პედიატრია
• ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
• ფარმაცია
მისამართი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №59
ტელეფონი: +431 245784
ფაქსი: +431 243833
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
საკონტაქტო პირები:
თამარ ვალიშვილი: +995 577 131881; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
სალომე ჩიხლაძე: +995 577 654 713; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
მარიამ როდონაია: +995 597 420 042; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
საორგანიზაციო კომიტეტი გიწვევთ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მომხსენებლის, თანამომხსენებლის, მსმენელის და/ან სპონსორის სტატუსით.
რეგისტრაციის ვადები
რეგისტრაცია, სარეგისტრაციო თანხის გადახდა: 15.09.2019
აბსტრაქტების წარდგენა: 5.09.2019
სარეგისტრაციო თანხა:
მასპინძელი ქვეყნის მონაწილეებისათვის – 50 ლარი.
სტუდენტებისათვის – 30 ლარი.
უცხოელი მონაწილეებისათვის – 50$.
სარეგისტრაციო თანხა მოიცავს:
• პლენარულ და სექციურ მოხსენებებზე დასწრების შესაძლებლობას;
• ხელმისაწვდომ WiFi-ს;
• კონფერენციის პროგრამას;
• სამეცნიერო აბსტრაქტების კრებულს (ბეჭდური/ელ. ვერსიები), საკონფერენციო ჩანთას;
• ყავა/ჩაის შესვენებას, ლანჩს;
• მონაწილისა და სექციის ხელმძღვანელობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;
სარეგისტრაციო თანხის გადახდა:
თანხა უნდა ჩაირიცხოს საბანკო ანგარიშზე:
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ს/კ 212693049
მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი - TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0905 7267
თანხის დანიშნულება: კონფერენცია
„თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში 2019”
დანიშნულებაში აუცილებელია მიეთითოს კონფერენციის დასახელება, მონაწილის გვარი, სახელი, პირადი ნომერი
აბსტრაქტის ელექტრონული ვერსია იგზავნება ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.