მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში“

2019 წლის 27-28 სექტემბერს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით ატარებს მე-4 საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში“.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:

კონფერენციის Facebook გვერდი - HALC 2019

კონფერენციის ვებგვერდი - www.halc.ibsu.edu.ge

თანდართული ფაილი